Investeringsaftrek 25% tot 31/12/2022


  • 23/02/2021

Ook voor investeringen in 2021 en 2022 heeft jouw kmo recht op gewone investeringsaftrek van 25% ipv 8%.

Investeringsaftrek 25% tot 31/12/2022

Ter ondersteuning van de economie tijdens de COVID-19 crisis werd er beslist om het percentage van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8% naar 25% voor de gewone investeringen van zelfstandigen – natuurlijk personen en van kleine vennootschappen (art. 1:24 WVV). Deze verhoging geldt voor de periode van 12/03/2020 tem 31/12/2020. Deze maatregel werd in de programmawet verlengd met 2 jaren.

Welke zijn de voorwaarden voor investeringsaftrek, kort samengevat?

  • Vennootschap moet fiscaal klein zijn
  • Investering moet nieuw zijn
  • 100% beroepsmatig gebruik
  • Afschrijvingsritme minstens over 3 jaren

Tijdelijke overdraagbaarheid 2 jaren

Indien de gewone investeringsaftrek niet of niet volledig kan worden toegepast wegens geen of gebrek aan voldoende belastbare winst, dan is die niet-gebruikte investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar in de personenbelasting en maximum 1 jaar overdraagbaar in de vennootschapsbelasting.

De regering heeft beslist in de Coronawet dat de overdracht van de onbenutte gewone investeringsaftrek van 2019 verlengd wordt naar de twee volgende belastbare tijdperken omwille van eventuele geleden coronaverliezen in 2020.

Via de Programmawet werd vervolgens aangekondigd dat inzake vennootschapsbelasting de tweejarige overdraagbaarheid van de niet-benutte investeringsaftrek wordt uitgebreid tot de investeringen die verkregen of tot stand gebracht worden in de jaren 2021 en 2022.

 

Voor meer toelichting, contacteer Copter Finance BV

Nieuwsbrief

Binnenkort beschikbaar!