Vermogensadvies & Pensioenplanning

Als ondernemer ben je vaak passioneel bezig met je bedrijf. Je vergeet wel eens om rekening te houden met jouw financiële zekerheid. Hoe staat het met jouw vermogen? Weet je over welk vermogen je concreet beschikt? Wat na uw actieve loopbaan? Wie wil je beschermen en wat wil je overdragen?

Copter Finance is jouw vertrouwenspersoon, wij luisteren aandachtig naar persoonlijke wensen om met het oog op deze doelstellingen een kader te creëren dat jou en je gezin financiële gemoedsrust biedt. Wij analyseren deze situatie op basis van inkomen, familiaal vermogen, pensioen en nalatenschap. Ons doel is jouw gemoedsrust.

Wat mag je van ons verwachten?

Familiaal inkomen

De eerste bouwsteen omvat de analyse en optimalisatie van jouw totale gezinsinkomen. Je hebt waarschijnlijk een helder zicht op de details maar geen totaaloverzicht. Er zijn immers naast loon op arbeid nog andere inkomstenbronnen zoals bv. huurgelden, beleggingen, etc.
 • Totaalanalyse huidig inkomen
 • Impact van veranderende gezinssituatie in kaart brengen
 • Advies over indekken arbeidsongeschiktheid, overlijden
 • Fiscale optimalisatie door gebruik te maken van verschillende loonbestanddelen

Vermogensplanning

Vermogensplanning biedt je comfort en ontzorgt, maar is een continu proces. Eén van de kritische factoren is de structuur van deze planning. Deze dient een evenwicht na te streven tussen de korte, de middellange en de lange termijn.
 • Jouw vermogen structureren op lange termijn
 • Jouw levensstandaard helpen behouden na de actieve loopbaan
 • Jouw vermogen helpen beschermen tegen inflatie
 • De fiscale druk op jouw vermogen optimaliseren

Pensioenplanning

We moeten allemaal langer aan het werk voor een kleiner pensioen, zeker als ondernemer zullen we ervoor moeten zorgen dat we na onze actieve loopbaan niet al te sterk moeten inboeten op onze levensstandaard. Copter Finance maakt je wegwijs in deze complexe materie en neemt jouw pensioen onder de loep.
 • Rapportering van deze huidige situatie en de kloof tussen huidig inkomen en toekomstig pensioen
 • Advies om via de 4 pensioenpijlers (staat, bedrijf, individu fiscaal en individu niet-fiscaal) het door jouw gewenste inkomen bij pensionering te realiseren
 • Analyse van jouw huidige pensioenopbouw

Successieplanning

Je bouwt met zorg jouw vermogen op, maar er komt ooit een moment dat je het zal gaan overdragen. Hiervoor wens je de ideale omstandigheden te creëren, met de kleinst mogelijke impact en met een maximaal behoud van controle op jouw vermogen. Dit pro-actief regelen noemt men successieplanning. Copter Finance begeleidt en ondersteunt je in dit proces met het nemen van de juiste beslissingen.
 • Analyse van jouw familiale, fiscale en vermogensrechtelijke situatie in het licht van jouw wensen en doelstellingen
 • We formuleren geschikte oplossingen: schenkingen, testament, wijziging huwelijkscontract, …
 • Coördinatie en overleg met externe partijen (notaris, financiële instelling,…) voor de uitvoering
 • Opvolging en bijsturing plan wanneer jouw situatie en/of doelstellingen wijzigen

Klaar om jouw onderneming te laten groeien?

Nieuwsbrief

Binnenkort beschikbaar!