Uitstel sociale bijdragen, betalen in 2020 of 2021?


  • 25/06/2020

Heel wat zelfstandigen die geconfronteerd werden met (tijdelijke) financiële moeilijkheden door de coronacrisis konden betalingsuitstel vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 zonder aanrekening van boetes en interesten.

Uitstel sociale bijdragen, betalen in 2020 of 2021?

Heel wat zelfstandigen die geconfronteerd werden met (tijdelijke) financiële moeilijkheden door de coronacrisis konden betalingsuitstel vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 zonder aanrekening van boetes en interesten. 

Hieronder een overzicht van de uiterste datum van betaling:

  • De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021. 
  • De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021. 

Deze maatregel geldt nog steeds voor de bijdrage van het 3e en 4e kwartaal 2020

Om een uitstel te bekomen voor de bijdragen van het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 september 2020 moet de aanvraag ingediend worden vóór 15 september 2020. 

Om een uitstel te bekomen voor de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020, moet de aanvraag vóór 15 december 2020 worden ingediend.

Hieronder opnieuw een overzicht van de uiterste datum van betaling:

  • De bijdrage van het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 september 2020 moeten betaald worden vóór 30 september 2021.
  • De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.

Uitstel van betaling verschuiven naar 2021 (g)een goed idee? 

Wij adviseren om uw sociale bijdragen in de mate van het mogelijke te betalen eind 2020 omwille van de volgende redenen:

  • Uitstel is geen afstel, je moet ze uiteindelijk altijd betalen.
  • Je ontvangt alle afrekeningen in 2021 met een zware financiële last als gevolg: 4 kwartaalbijdragen 2020 en 2021 en 2 eindafrekeningen 2018 en 2019.

Personenbelasting

  • Niet betaald in 2020, is niet aftrekbaar in 2020 wat resulteert in meer te betalen belasting voor inkomstenjaar 2020 en minder voor inkomstenjaar 2021.
  • Ook de eindafrekening 2020 zal hoger blijken met als gevolg hogere voorlopige opeisbare bijdragen van 2023.
  • VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) van 2020 zal slechts aftrekbaar zijn indien alle bijdragen van 2020 betaald zijn. (in afwachting van eventuele goedkeuring).

Belastingkrediet aangroei eigen middelen

Het belastingkrediet voor de aangroei van de eigen middelen (art. 289bis WIB 1992) bestaat al een heel aantal jaren, maar is in de praktijk niet altijd bekend.

Een eenmanszaak of vrij beroep kan een fiscaal voordeel (korting) genieten van 10 % belastingkrediet met een maximum van € 3.750,00 indien men investeringen doet met eigen middelen (dus niet met geleend geld).

Hier geldt ook de voorwaarde dat alle sociale bijdragen tijdig moeten betaald zijn.

Voor meer toelichting, contacteer Copter Finance BV

Nieuwsbrief

Binnenkort beschikbaar!